Dalšie naše služby
🌼🌻 Nakúpte nad 59€ a získajte zľavu 8% na svoj ďalší nákup! 🌻🌼

Zásady spracovania osobných údajov

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

Sprostredkovatelia

Údaje zdieľame so sprostredkovateľmi za účelom doručenia produktov a vedenia účtovnej agendy.

Giftier NEW s. r. o., Pod Rovnicami 56, 841 04 Bratislava
Helena Králiczová, Alžbetinská 9, 900 44, Tomášov
Účtovníctvo & Dane s. r. o., Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom doručenia objednaných produktov a na zasielanie e-mailovového newslettera s novinkami a ponukami zákazníkom.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, pracovisko, fakturačné údaje

Právny základ spracúvania

Pri objednávkach: plnenie zmluvy - doručenie objednávky
Pri newsletteri: oprávnený záujem Prevádzkovateľa (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f  a dôvodom 47 nariadenia GDPR). Považujeme za oprávnené informovať o novinkách a akciách zákazníkov, s ktorými máme obchodný vzťah (objednali náš produkt alebo sa prihlásili na odoberanie newslettera). Zároveň rešpektujeme právo zákazníka voči tomuto spracúvaniu namietať.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám okrem uvedených sprostredkovateľov.

Použitie sprostredkovateľov

Berieme zodpovednosť za to, že sprostredkovatelia sa zaviažu dodržiavať tieto zásady a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje uchovávame 5 rokov od začiatku obchodného vzťahu so zákazníkom. Pritom berieme do úvahy právo zákazníka namietať proti spracúvaniu údajov.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Pri objednávke vyznačte váš nesúhlas so spracovaním údajov alebo napíšte žiadosť na info@donaskakvetov.sk
V prípade e-mailového newslettera každá správa obsahuje na odkaz na vyradenie zo spracovania osobných údajov.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte na info@donaskakvetov.sk.

Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

logo heureka!
Pozrite si vybrané recenzie našich zákazníkov. Ďalšie hodnotenia na Heureka.sk
Bezstarostné dodanie.
výhoda
Promptnost
Kvietky vždy prišli krásne, čerstvé a vydržali dlho ☺️

Prihláste sa na odber noviniek

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informačných e-mailov.
E-maily sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov!